SÍDLO FIRMY A PEKÁREŇ
UNI, spol. s r.o., osvedčené a tradičné receptúry
Podnikateľská 3
040 17 Košice

Telefón: 055/30 90 900
Mobil: 0905 24 11 27
E-mail: uni@uni.sk

PEKÁREŇ VALALIKY
Hlavná 37
044 13 Valaliky
E-mail:uni@uni.sk